Ceny

Nejsem plátcem DPH. Základní jednotková cena za hodinu práce se vždy odvíjí od celkového objemu a rozsahu poskytovaných služeb v rámci celého projektu. Poradenská a konzultační činnost je zpravidla realizována na základě hodinové sazby a reálně odporacovaných hodin. Komplexní projekty jsou pak zpravidla realizovány na základě předem se zákazníkem vzájemně odsouhlasené celkové ceny za realizaci díla či poskytnutí komplexní služby v odsouhlaseném rozsahu, přičemž pro cenovou kalkulaci je vždy rozhodující:

  • objem a rozsah poskytovaných služeb za časové období,
  • délka časového období,
  • a náklady na dopravu (v případě mimopražských zákazníků).

Pro rámcovou kalkulaci se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím kontaktů nebo kontaktního formuláře. Připravím kalkulaci na míru dle vašich potřeb a požadavků.