Telekomunikační audit

Ať již se rozhodujete změnit poskytovatele telekomunikačních služeb, nebo změnit či obměnit využívanou telekomunikační infrastrukturu, či jen potřebujete nezávisle posoudit své telekomunikační řešení a systém jeho managementu, tak je pro vás realizace telekomunikačního auditu vhodným řešením. Na základě auditu dojde k identifikaci slabých míst telekomunikačního řešení, které negativně ovlivňují efektivitu využití telekomunikačních prostředků v prostředí vaší organizace, čímž ovlivňují i celkovou výkonnost vaší organizace. Telekomunikační audit lze provést komplexně či jej lze cíleně zaměřit na některou z oblastí:

  • nákladový audit zaměřený na oblast nakupovaných telekomunikačních služeb včetně detailní analýzy smluvních vztahů a možnosti jejich up-to-date aktualizací v souladu s legislativním rámcem,
  • nákladový a technologický audit zaměřený na implementované ICT technologie, jejich obnovu a rozvoj, či efektivitu využívání,
  • procesní a organizační audit zaměřený na systém správy telekomunikačních prostředků v organizaci.

Audity lze vždy zaměřit na jednotlivé oblasti v závislosti na krátko-dobém či středně-dobém časovém horizontu.

V rámci auditů se využívají různé metody od best practice až po ekonomický benchmarking založený na znalostech:

  • nákladů (OECD, GPL služeb a technologií)
  • procesních modelů řízení ICT služeb (ITIL),
  • řízení projektů (Prince2, ISO 10006),
  • související legislativy (ZoEK, ZVZ, …).