Optimalizace ICT

V návaznosti na provedený audit a jeho odsouhlasené výstupy lze realizovat implementaci optimalizačních opatření. Mezi opatření patří zejména:

  • realizace výběrových řízení na telekomunikační služby,
  • realizace výběrových řízení na ICT technologie.

V rámci optimalizace ICT jsou zabezpečovány zejména následující činnosti:

  • tvorba RFP (request for proposal) a to jak ve formě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách u veřejných zadavatelů, tak ve formě odpovídající interním pravidlům u komerčních soukromých zadavatelů či veřejných zadavatelů v případě veřejných zakázek malého rozsahu,
  • tvorba nákladového modelu pro vyhodnocení nabídek,
  • podpora klienta při smluvních jednáních s poskytovateli či dodavateli,
  • technický dohled investora při implementaci nového řešení či nových smluvních podmínek či nových parametrů služeb.