Outsourcing vybraných činností v ICT

Každé zákaznické telekomunikační řešení se skládá jak z implementovaných ICT technologií, externě nakupovaných telekomunikačních služeb od jejich poskytovatelů, tak z i vlastního systému řízení ICT řešení. S ohledem na fungování ICT řešení v organizaci, lze doporučit rozdělení uvedených činností na:

 • operativní či provozní (krátkodobé),
 • strategické (střednědobé).

V rámci strategických rozhodnutí směřujících k činnostem ve střednědobém horizontu jsou zpravidla řešeny oblasti telekomunikačního řešení, které se vztahují ke způsobu pořizování ICT služeb a odpovídají na otázky „co“ a „za kolik“ a jsou zpravidla řešeny na úrovni vrcholového managementu zákazníka ve spolupráci s managementem odpovědného úseku (např. oddělení ICT). V této oblasti lze nabídnout spolupráci na úrovni konzultačních a poradenských služeb, či realizací telekomunikačního auditu.

Naopak běžná operativa je zajišťována zaměstnanci odpovědného úseku zákazníka (např. ICT oddělení). Zpravidla jsou však řešeny pouze operativní činnosti spojené s vlastní funkcí ICT služby, tedy zajištění provozuschopnosti uvedeného řešení. Obvykle však není řešena oblast reportingu či kontroly, případně eskalace návrhů na rozvoj ICT řešení či na zvýšení efektivity ICT. V této oblasti lze nabídnout spolupráci na úrovni následujících činností:

 • reporting provozních nákladů na telekomunikační služby,
 • kontrola fakturace za telekomunikační služby,
 • rozúčtování nákladů za telekomunikační služby mezi interní subjekty či jednotlivce, či na další subjekty,
 • kontrola plnění smluvních podmínek (SLA parametry) ze strany dodavatelů,
 • průběžná kontrola správného dimenzování kapacity telekomunikačního řešení,
 • odborné konzultace – převzetí části úkolů exekutivních manažerů klienta formou vypracování konkrétního úkolu či výstupu činnosti,
 • reporting zaměstnaneckých benefitů,
 • implementace nových zaměstnaneckých benefitů v prostředí zákazníka,
 • odborné konzultace v oblasti metodické podpory provozu ICT řešení - vypracování interních směrnic zákazníka.