Poradenství, konzultace a průzkumy trhu

Poradenské a konzultační služby jsou základními činnostmi vykonávanými pro klienty. Základním stavebním kamenem poskytovaných služeb jsou odborné znalosti v následujících oblastech:

 • Přenosové a spojovací telekomunikační technologie,
 • Datové technologie pro LAN/MAN/WAN sítě,
 • Pobočkové TDM a VoIP technologie,
 • Detailní znalost českého telekomunikačního trhu z pohledu poskytovaných služeb (operátoři, služby),
 • Znalost českého ICT prostředí z pohledu prodávaných a implementovaných ICT technologií (výrobci, distributoři, servisní organizace),
 • Znalost legislativního rámce pro poskytování ICT služeb (ZoEK, ZVZ, NOZ, …).

Rovněž lze při zvažování rozsáhlých změn v ICT prostředí realizovat technologicko-ekonomický průzkumu trhu s cílem nalezení nejvhodnějšího řešení jak z pohledu funkčních vlastností, tak i z pohledu nákladů.

Uvedené poradenské a konzultační činnosti lze využít jak zcela samostatně (jednorázové konzultace), tak i v rámci standardních projektů (telekomunikační audit, optimalizace ICT) či v rámci komplexních projektů definovaných zákazníkem a realizovaných na klíč. Součástí poradenských a konzultačních služeb může být zpracování dokumentu s názvem „Studie proveditelnosti“, který lze zpracovat na klíč pro klienta za konkrétním specifickým účelem (např. žádost o dotaci s prostředků EU, apod.). Studie proveditelnosti poté zpravidla obsahuje:

 • popis existujícího technického řešení včetně souvisejících smluvní vztahů,
 • popis cílového stavu,
 • identifikaci uživatelů včetně jejich potřeb,
 • popis nezbytných kroků pro dosažení uvažovaného cílového stavu včetně návrhu na dovybavení řešení a včetně posouzení souvisejících právních a finančních aspektů plánovaného projektu (investiční a provozní náklady),
 • a v neposlední řadě i identifikaci rizik spojených s realizací projektu.