Technický dozor investora a projektový manažer

V návaznosti na plánované technologické změny, které vyplynuly např. z nově vysoutěžených podmínek telekomunikačních služeb, či ze zcela nové koncepce zabezpečení ICT řešení, je vždy vhodné či přímo nezbytné zabezpečit následující dvě role (pracovní pozice):

  • Technický dozor investora - tato role zabezpečí kontrolu a dohled nad implementovaným technickým řešením v souladu s požadavky organizace.
  • Projektový manažer – tato role umožňuje zabezpečit implementaci požadovaného řešení při minimalizaci rizik a bez zvýšených nároků jak na vlastní kmenové provozní zaměstnance (jejichž běžná provozní náplň je ve většině případů odlišná od realizace jednorázových implementačních projektů), tak i na vrcholový management zákazníka. Při řízení projektů je vhodné vycházet z již existujících metodik (např. Prince2) či souvisejících ISO standardů (např. ISO 10006).

Vzhledem k tomu, že projekt je vždy jednorázová unikání činnost, která je definována svou kvalitou, cenou a omezeným časovým obdobím, tak není vždy efektivní držet stálé interní pracovníky v této předmětné oblasti. Outsourcing či body-shopping je nákladově efektivním způsobem, jak uvedené role zajistit bez nutnosti držení interních specialistů na uvedenou problematiku, či bez nutnosti realokace současných provozních pracovníků na jinou pracovní činnost.