Služby pro koncové odběratele služeb a technologií

Klient ze segmentu středních a velkých firem, či ze segmentu veřejné správy, velmi často řeší následující problémy:

  • Nakupuji telekomunikační služby v optimální kvalitě za přiměřené ceny?
  • Nakupuji IT služby v optimální kvalitě za přiměřené ceny?
  • Nakupuji ICT technologie s parametry, které doopravdy potřebuji? A kolik mě toto ICT řešení stojí?
  • Je má ICT infrastruktura optimálně navržena? Lze mé ICT řešení optimalizovat?
  • Které činnosti ICT správy je vhodné řešit interně (insourcing) a lze některé činnosti řešit externím dodavatelem (outsourcing)? Jaká rizika poté outsourcing nese?
  • Když dospěji k potřebě změny ICT řešení, mám dostatečné odborné kapacity na realizaci těchto změn? Jaká rizika jsou se změnami spojená?
  • Umím zrealizovat výběrové řízení přesně na „to co potřebuji“ a v souladu s platnou legislativou (u veřejné správy zejména zákon o veřejných zakázkách)?
  • Umím interními prostředky zajistit technický dozor a projektové řízení v rámci implementace nových služeb či technologií, tak aby projekt proběhl v souladu s definovanými projektovými pravidly, tj. zejména v definované kvalitě a v rámci definovaných nákladů a časového harmonogramu?

V případě, že neumíte zodpovědně na všechny otázky odpovědět „ano“, tak pak vám mohou pomoci následující služby: