Služby pro poskytovatele služeb a dodavatele technologií

Klient ze segmentu poskytovatelů telekomunikačních či IT služeb, nebo dodavatelů ICT technologií velmi často řeší následující otázky:

  • Máme v týmu pracovníka, který je schopen sepsat nabídku v souladu s požadavky veřejného zadavatele a zákona o veřejných zakázkách? (přičemž ve většině případů platí, že presales konzultanti ani obchodníci nejsou ti, kteří jsou tohoto zpravidla schopni).
  • V případě, že mi bude zadána zakázka na realizaci ICT dodávky, mám v týmu projektového manažera, který je schopen realizaci projektu komplexně uřídit? (přičemž ve většině případů opět platí, že pro obchodníka projekt de-facto končí podpisem smlouvy a solution designeři a technologičtí experti nejsou ti, kteří jsou zpravidla schopni řídit celý dodavatelský řetězec/tým a dodržovat projektová pravidla a termíny).

V případě, že neumíte zodpovědně na uvedené otázky odpovědět „ano“, tak pak vám mohou pomoci následující služby.