Podpora presales

Ve většině společností, mezi které patří zejména poskytovatelé telekomunikačních služeb (telekomunikační operátoři či ISP - internet service provideři) či dodavatelé technologií, nebo i poskytovatelé souvisejících ICT služeb (zajištění servisu a údržby technologií), není k dispozici specialista na problematiku veřejných zakázek. Součástí služby je v tomto případě zejména:

  • Zpracování dotazů směřujících k požadavku na dodatečné informace dle § 49 ZVZ
  • Spolupráce s presales konzultanty a solution architekty klienta v případě podání nabídky s odlišným plněním než je požadováno veřejným zadavatelem, avšak v souladu s postupem dle odst. 3 a 6 § 46 ZVZ
  • Tvorba finální verze nabídkového dokumentu v souladu s požadavky zadavatele a ZVZ
  • Zpracování podkladů pro podání námitek dle § 110 ZVZ
  • Zpracování podkladů pro podání podnětu k přezkoumání k ÚOHS (Úřad pro hospodářskou soutěž)

Součástí služby mohou být i další činnosti, přičemž koncovým zákazníkem nemusí být jen subjekty veřejné správy podléhající ZVZ. V některých případech u běžných komerčních zákazníků je nezbytné či vhodné provádět různá místní šetření (tzv. site surveys) s cílem identifikovat potřeby koncového klienta. V takovém případě lze využít zkušeností z telekomunikačních auditů a poradenských a konzultačních služeb poskytovaných přímo koncovým zákazníkům.