Zavítali jste na webové stránky konzultanta a projektového manažera na volné noze poskytujícího své služby v oblasti telekomunikačních a informačních technologií – Ing. Jana Šámala.

Informační a komunikační technologie (ICT) se v průběhu několika posledních let staly neodmyslitelnou součástí lidského života a hlavní podnikatelské aktivity firem jsou s ICT natolik spjaty, že již neexistuje reálná představa o fungování firmy bez jejich účasti. Liberalizací ICT trhu (nejen v ČR) došlo na jedné straně ke snížení pořizovacích a provozních nákladů na ICT technologie a služby, avšak na straně druhé došlo k vytvoření dosti nepřehledného plně komplexního prostředí, ve kterém se zákazníci poskytovatelů ICT služeb a dodavatelů ICT technologií jen velmi složitě orientují.

Uvedená komplexnost celého ICT trhu klade zvýšené nároky na lidské zdroje, případně i na implementované technologie, na straně zákazníků. Tyto lidské zdroje jsou zpravidla nositeli jedinečného know-how ve firemním prostředí. Již toto je důvodem pro zvážení spolupráce s externím subjektem, který by umožnil firemnímu managementu nahlédnout na problematiku ICT nákladů, případně do oblasti rozvoje ICT řešení i z jiného úhlu pohledu, než který je k dispozici prostřednictvím vlastních interních zdrojů. Pro zákazníky je ekonomicky výhodné, když při spolupráci s externím poradcem nemusí investovat vlastní lidské zdroje do jednorázových projektů (audity, výběrová řízení) či do procesů spojených se správou ICT řešení, které nejsou součástí hlavního předmětu podnikání klienta.

Základní poskytované služby:

 • Pro koncové odběratele informačních a komunikačních technologií a služeb (pro odběratelskou stranu obchodních aktivit) poskytuji:
  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek v období přípravy zadávací dokumentace;
  • Zpracování odborných analýza a posudků;
  • Komplexní podpora v oblasti zadávání veřejných zakázek;
  • Komplexní služby projektového manažera v období realizace projektu.
 • Pro dodavatele ICT technologií (pro dodavatelskou stranu obchodních aktivit) poskytuji:
  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek v období přípravy nabídek;
  • Komplexní služby projektového manažera na straně dodavatelského řetězce.
 • Pro jiné poskytovatele konzultačních služeb:
  • Subdodavatelské aktivity v oblasti ICT poradenství;
  • Projektové řízení konzultačních projektů.

Uvedený výčet není rozhodně úplný, ale představuje nejrozšířenější způsoby spolupráce na projektech. V případě zájmu o spolupráci se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím uvedených kontaktních údajů či prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ing. Jan Šámal