Vítejte na stránkách nezávislého konzultanta a poradce v oblasti telekomunikačních a informačních technologií a služeb.

Teoretické znalosti byly získány již během studia střední průmyslové školy sdělovací techniky (SPŠST) a následně studiem na fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT-FEL), jakož i následně nadstavbovým studiem Cisco akademie. Praktické zkušenosti jsou pak založeny na realizaci technicky orientovaných projektů v telekomunikačních oblastech pro firemní zákazníky a zákazníky z veřejné správy. Zejména pak praktické zkušenosti s návrhem a realizací řešení založených na datových a ISDN produktech společností Controlware a Lucent Technologies realizovaných v zaměstnaneckém poměru v letech 2000 až 2001. V letech 2001 a 2002 (civilní „vojenská“ služba) následovalo období návratu k ryze provozním technickým činnostem spojeným s výstavbou, správou a rozvojem datových sítí LAN. V letech 2002 až 2007 jsem v zaměstnaneckém poměru postupně zajišťoval realizaci projektů v oblasti ekonomických i technologických auditů ICT řešení u firemní klientely ze segmentu středních a velkých společností a to na pozicích hlavního analytika, telekomunikačního specialisty a projektového manažera. Součástí projektů bylo modelování možných situací vývoje a to jak s ohledem na technologie, tak zejména s ohledem na nákladovou stránku. Paralelně s odbornou částí projektů byla zajišťována z mé strany i stránka zajištění řízení projektů – tedy vlastní projektový management. V rámci těchto projektů jsem si osvojil principy řízení a reporting projektů, oblast správy komplexních zákaznických ICT řešení, jakož i získal přehled v oblasti poskytovaných služeb sítí elektronických komunikací a jejich cenotvorby jednotlivými hráči na trhu.

Od roku 2008 podnikám v oblasti poradenských a konzultačních činností zaměřených na oblast telekomunikací a informačních technologií - viz sekce služby. Mezi mé zákazníky patří jak malé a střední firmy a veřejní zadavatelé (přímý obchodní kontakt s koncovým zákazníkem), tak i konzultační firmy zaměřené na technologie, procesy či ekonomiku podnikání, jakož i servisní organizace či firmy zabývající se problematikou veřejných zakázek (zprostředkovaný obchodní kontakt s koncovým zákazníkem).

V případě zájmu o spolupráci se neváhejte na mě obrátit prostřednictvím uvedených kontaktních údajů či prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ing. Jan Šámal