Má historie

Technický backgound

Teoretické znalosti byly získány již během studia střední průmyslové školy sdělovací techniky (SPŠST) a následně studiem na fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT-FEL), jakož i následně nadstavbovým studiem Cisco akademie. Praktické zkušenosti jsou pak založeny na realizaci technicky orientovaných projektů v telekomunikačních oblastech pro firemní zákazníky a zákazníky z veřejné správy. Zejména pak praktické zkušenosti s návrhem a realizací řešení založených na datových a ISDN produktech společností Controlware a Lucent Technologies realizovaných v zaměstnaneckém poměru v letech 2000 až 2001. V letech 2001 a 2002 (civilní „vojenská“ služba) následovalo období návratu k ryze provozním technickým činnostem spojeným s výstavbou, správou a rozvojem datových sítí LAN. V letech 2002 až 2007 jsem v zaměstnaneckém poměru postupně zajišťoval realizaci projektů v oblasti ekonomických i technologických auditů ICT řešení u firemní klientely ze segmentu středních a velkých společností a to na pozicích hlavního analytika, telekomunikačního specialisty a projektového manažera. Součástí projektů bylo modelování možných situací vývoje a to jak s ohledem na technologie, tak zejména s ohledem na nákladovou stránku. Paralelně s odbornou částí projektů byla zajišťována z mé strany i stránka zajištění řízení projektů – tedy vlastní projektový management. V rámci těchto projektů jsem si osvojil principy řízení a reporting projektů, oblast správy komplexních zákaznických ICT řešení, jakož i získal přehled v oblasti poskytovaných služeb sítí elektronických komunikací a jejich cenotvorby jednotlivými hráči na trhu.

Podnikání

Od roku 2008 podnikám v oblasti poradenských a konzultačních činností zaměřených na oblast telekomunikací a informačních technologií – viz sekce služby. Mezi mé zákazníky patří:

 • malé a střední firmy a veřejní zadavatelé (přímý obchodní kontakt s koncovým zákazníkem);
 • konzultační firmy zaměřené na technologie, procesy, ekonomiku podnikání či veřejné zakázky (zprostředkovaný/subdodavatelský obchodní kontakt s koncovým zákazníkem);
 • dodavatelské a servisní organizace zajišťující dodávky investičních ICT celků a následné servisní činnosti.

V průběhu uvedeného období jsem zrealizoval mnoho projektů jak pro malé zákazníky, tak jsem i úspěšně odřídil i technologicky rozsáhlé projekty s ne zcela triviálními dodavatelskými či odběratelskými strukturami.

Vybrané položky ze životopisu

Pracovní zkušenosti:

 • 2008-dosud: OSVČ – Poradenství v telekomunikacích a informačních technologiích – ICT konzultant, Projektový manažer
 • 2002-2007: OptiKom.cz, s.r.o. – Interní technická podpora prodeje, analytik telekomunikačních řešení, konzultant, technologický specialista, projektový administrátor
 • 2001-2002: SPŠ Sdělovací Techniky – Civilní služba: počítačový technik, LAN administrátor, konzultant
 • 2000-2001: TELECOMSPOL, spol. s r.o. – Interní technická podpora obchodu, technik, presales and postsales special project engineer

Vzdělání:

 • 2018: PRINCE2 Foundation – Certifikace PRINCE2 Foundation
 • 2012: ITIL version 3 Foundation – Certifikace ITIL version 3 Foundation Examination
 • 2007: GEOS Language school Christchurch New Zealand – denní studium angličtiny
 • 2002-2003: AKCENT IH Prague – denní studium angličtiny
 • 2001-2002: Cisco Networking Academy – studium CCNA
 • 1995-2001: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická, obor studia Telekomunikace a radiotechnika – VŠ diplom (Ing.) v technickém oboru Telekomunikační technika
 • 1991-1995: SPŠ Sdělovací Techniky, Panská 3, Praha 1 – obor Telekomunikační technika – maturitní vysvědčení